Market Capitalization تغيير
Agricultural Bank of China 601288:CH 1041.79B 16.37B
AIA Group 1299:HK 1021.14B 70.34B
Bank Of Beijing 601169:CH 95.99B 2.11B
Bank Of China 601988:CH 1028.31B 62.12B
Bank of Communications 601328:CH 357.47B 2.37B
Bank Of Nanjing 601009:CH 107.39B 521.13M
China CITIC Bank 601998:CH 206.34B 14.81B
China Construction Bank 601939:CH 1139.74B 67.48B
China Everbright 601818:CH 151.96B 14.98B
China Life Insurance 601628:CH 733.97B 115.04B
China Merchants Bank 600036:CH 1109.92B 116.41B
China Merchants Securities 600999:CH 116.22B 707.3M
China Minsheng Bank 600016:CH 151.81B 3.52B
China Pacific Insu 601601:CH 206.51B 6.67B
CITIC Securities 600030:CH 303.49B 10.16B
Guotai Juna 601211:CH 125.83B 4.15B
Haitong Secur 600837:CH 111.48B 4.47B
Hong Kong Exchanges 388:HK 489.39B 18.22B
Huatai Securities 601688:CH 121.56B 4.71B
ICBC 601398:CH 1725.78B 10.13B
Industrial Bank 601166:CH 413.41B 16B
New China Life 601336:CH 86.6B 5.42B
Ping An Insurance 601318:CH 844.97B 15.34B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 739.97B 15.46B
Shanghai Pudong 600000:CH 235.11B 293.53MCITIC Securities القيمة السوقية - القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - Sep 2022.