Assets تغيير
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 32426.42B 1538.12B
AIA Group 1299:HK 2365.8B 283.79B
Bank Of China 601988:CH CH 27459.04B 1229.12B
Bank Of Nanjing 601009:CH CH 1912.37B 29.76B
Chailease Holding 5871:TT TW 798.89B 34.96B
China CITIC Bank 601998:CH CH 8278.02B 44.02B
China Construction Bank 601939:CH 33689.08B 1676.83B
China Everbright 601818:CH CH 6257.25B 10.02B
China Life Insurance 601628:CH 5173.52B 257.68B
China Merchants Bank 600036:CH CH 9725B 309.62B
China Merchants Securities 600999:CH CH 601.08B 1.58B
China Pacific Insu 601601:CH CH 2101.32B 75.6B
China Securities Co Ltd 601066:CH 455.82B 19.17B
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 513046M 109677M
Huatai Securities 601688:CH CH 849.32B 15.86B
ICBC 601398:CH CH 38744.38B 1447.91B
New China Life 601336:CH CH 1188.53B 44.13B
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 1496.75B 54.43B
Ping An Insurance 601318:CH 10696.15B 155.05B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 13426.42B 152.35BGuotai Junan Securities Co Ltd الأصول - القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - Sep 2022.