Debt تغيير
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 2724.26B 347.52B
AIA Group 1299:HK 81.11B 6.37B
Bank Of China 601988:CH CH 2246.71B 62.08B
Bank Of Nanjing 601009:CH CH 417.72B 7.94B
Chailease Holding 5871:TT TW 571.59B 29.39B
China CITIC Bank 601998:CH CH 1235.52B 60.59B
China Construction Bank 601939:CH 2567.02B 49.26B
China Everbright 601818:CH CH 1092.77B 76.67B
China Life Insurance 601628:CH 55.89B 485M
China Merchants Bank 600036:CH CH 794.55B 46.07B
China Merchants Securities 600999:CH CH 294.99B 24.7B
China Pacific Insu 601601:CH CH 12.88B 191M
China Securities Co Ltd 601066:CH 214.63B 10.27B
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 2320M 89M
Huatai Securities 601688:CH CH 358.31B 17.11B
ICBC 601398:CH CH 1942.15B 58.2B
New China Life 601336:CH CH 10.92B 72M
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 49.71B 107M
Ping An Insurance 601318:CH 4964.52B 74.11B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 211.8B 97.43BGuotai Junan Securities Co Ltd الدين - القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - Sep 2022.