Ebit تغيير
Agricultural Bank of China 601288:CH 70.48B 15.34B
AIA Group 1299:HK -3264019200 38.96B
Bank Of China 601988:CH 74.07B 10.4B
Bank Of Nanjing 601009:CH 6.08B 138.68M
Chailease Holding 5871:TT 9.58B 214.29M
China CITIC Bank 601998:CH 17.6B 3.55B
China Construction Bank 601939:CH 88.2B 16.07B
China Everbright 601818:CH 14.72B 212M
China Life Insurance 601628:CH 8.75B 7.59B
China Merchants Bank 600036:CH 39.26B 5.11B
China Pacific Insu 601601:CH 9.38B 2.45B
China Securities Co Ltd 601066:CH 2.11B 1.41B
CITIC Securities 600030:CH 8.47B 1.79B
Haitong Secur 600837:CH 4.35B 2.63B
Hong Kong Exchanges 388:HK 2.53B 532M
Huatai Securities 601688:CH 3.88B 1.29B
ICBC 601398:CH 98.06B 13.04B
New China Life 601336:CH 3.9B 3.24B
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 14.24B 1.36B
Ping An Insurance 601318:CH 77.85B 43.38B
Postal Savings Bank of China Co Ltd 601658:CH 23.91B 4.89BGuotai Junan Securities Co Ltd - القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - Sep 2022.