Net Income تغيير
Agricultural Bank of China 601288:CH CH 58.2B 12.56B
AIA Group 1299:HK -4480180200 37.08B
Bank Of Beijing 601169:CH CH 6.22B 2.18B
Bank Of China 601988:CH CH 57.75B 7.04B
Bank of Communications 601328:CH CH 20.7B 2.63B
Bank Of Nanjing 601009:CH CH 5.14B 121.46M
BOC Hong Kong 2388:HK 14.16B 3.08B
China CITIC Bank 601998:CH CH 15.17B 2.18B
China Construction Bank 601939:CH 72.9B 15.84B
China Everbright 601818:CH CH 11.55B 201M
China Life Insurance 601628:CH 10.24B 4.94B
China Merchants Bank 600036:CH CH 33.4B 2.62B
China Minsheng Bank 600016:CH CH 10.91B 2.81B
China Pacific Insu 601601:CH CH 7.86B 2.43B
China Securities Co Ltd 601066:CH 1.54B 1.19B
CITIC Securities 600030:CH CH 5.97B 738.18M
Guotai Juna 601211:CH 3.85B 1.33B
Haitong Secur 600837:CH CH 3.26B 1.76B
Hong Kong Exchanges 388:HK K$ 2168M 500M
Hua Xia Bank 600015:CH CH 5.9B 278M
Huatai Securities 601688:CH CH 3.16B 946.55M
ICBC 601398:CH CH 80.87B 9.76B
New China Life 601336:CH CH 3.84B 2.5B
Peoples Insurance Company Group of China Ltd 601319:CH 9.11B 362M
Ping An Insurance 601318:CH 39.62B 18.96BPostal Savings Bank of China Co Ltd صافي الدخل - القيم الحالية، والبيانات التاريخية، والتنبؤات والإحصاءات والرسوم البيانية والتقويم الاقتصادي - Sep 2022.