ARGX

256.20

التغيير اليومي:

4.40%

سنويا:

31.86%

السعر يوم عام
AstraZeneca 8,340.00 58.00 0.70% 1.69%
Genmab 2,649.00 20.00 0.76% 16.80%
Galapagos 65.31 -0.80 -1.21% -62.07%
GRIFOLS 24.28 1.91 8.54% -13.04%
GlaxoSmithKline 1,403.40 6.80 0.49% -12.24%
Hikma Pharmaceutical 2,447.00 2.00 0.08% 6.16%
H Lundbeck A/S 193.55 -2.95 -1.50% -11.26%
UCB 82.92 0.80 0.97% -5.47%

السعر يوم عام
BE20 4190 22.11 0.53% 27.11%