Sanofi

SNY

42.39

التغيير اليومي:

-1.74 -3.93%

تغيير سنوي:

4.05%


السعر يوم عام
Bristol-Myers Squibb 43.05 0.28 0.65% -25.06%
Pfizer 43.09 0.27 0.63% 14.78%
Glaxosmithkline 41.32 0.19 0.46% 0.87%
Astrazeneca 40.58 0.25 0.62% 8.37%
Merck & Co 82.03 0.82 1.01% 29.97%
Amgen 176.01 0.12 0.07% -8.72%
AbbVie 67.73 -0.27 -0.40% -27.17%
Novartis 93.68 -0.36 -0.38% 13.81%
Eli Lilly 108.22 0.95 0.89% 17.11%
السعر يوم عام
NYSE International 5549 24.47 0.44% -1.84%
NYSE Composite 13197 87.75 0.67% 2.72%