Sanofi

SNY

44.44

التغيير اليومي:

-0.04 -0.08%

تغيير سنوي:

2.25%

السعر يوم عام
AbbVie 86.98 0.26 0.30% -0.72%
Amgen 233.77 0.36 0.15% 21.96%
Astrazeneca 47.68 0.06 0.13% 24.77%
Bristol-Myers Squibb 59.95 0.47 0.79% 14.02%
Glaxosmithkline 45.51 0.30 0.66% 22.08%
Eli Lilly 119.64 -0.13 -0.11% 5.33%
Merck & Co 88.85 0.10 0.11% 15.71%
Novartis 92.07 0.43 0.47% 5.65%
Pfizer 38.29 0.26 0.68% -13.00%
السعر يوم عام
NYSE International 5664 0 0% 13.10%
NYSE Composite 13588 0 0% 14.29%